I disse valgtider

Vi har gjennomført valg. Familievalg. Etter en periode med utydelig ledelse og mye krangling internt, bestemte vi oss for å gjennomføre valg.

Familien har tradisjonelt vært splittet mellom rødt og blått. Så også denne gangen. Det er de minste som beveger seg på høyresiden. De kjemper hardt for frihet for det enkelte individ, fri konkurranse og lite offentlig regulering. De har gode argumenter og hevder til stadighet: «Jeg vil klare sjøl». De ønsker minst mulig regulering når det gjelder lørdagsgodis, leggetider og IPad-bruk, og står hardt på for individets rettigheter. De er faktisk villig til å gå så langt som å skrike høyt, eller kaste seg urimelig ned på bakken på offentlige plasser.

Venstresiden i familien består av den voksne delen. De har motstridende ønsker ift høyresiden, noe som gjør samarbeidsklimaet i perioder vanskelig. Venstresiden mener at staten bør lede styringen av økonomien i samfunnet og at tilbudet av velferdsgoder skal være et offentlig ansvar. De er, som høyresiden, villige til å gå langt for å kjempe for egen overbevisning. Hvis høyresiden er villig til å skrike, gråte eller trampe hardt offentlig, så kan venstresiden kjempe med samme mynt.

Blokkene har stått steilt mot hverandre, men har nå kommet til enighet. Ordfører er valgt og det er lovnader om samarbeid mellom blokkene. Valgresultatet ble tre blå stemmer mot to røde. Etter harde forhandlinger fikk den røde blokken ordføreren. Med støtte fra vafler. Høyresiden er lettvinte i kombinasjon med noe søtt.

Vi har blitt enige om at individets rettigheter står sterkt, men at ordføreren har det siste ordet. Dette betyr i praksis at de selv kan velge mellom sjokolade eller sukkertøyeske, men at ordføreren bestemmer hvor mye. Det betyr også at de selv kan bestemme hva de vil leke, men at ordfører bestemmer at de må rydde opp etterpå. Familien gleder seg til samarbeid på tvers av blokkene.

Vara-ordføreren er litt usikker om dette også gjelder han og har varslet mistillitsforslag mot ordføreren ved større overtramp.

Godt valg!

image

Blogglisten hits

Kommentarer

kommentarer